Dersom du vil avse noen få minutter av din tid til å svare på dette, det være til stor hjelp for oss. 

 

Dette er informasjon som vi vil bruke i vårt  kvalitetssikringssystem og for å kunne yte enda bedre service i fremtiden. 

Svarene behandles konfidensielt.

Besøksadresse

Sørliveien 80

1787 Halden

Telefon

69 18 30 11

 

© 2021 Sørlie Verktøyindustri