top of page

Dersom du vil avse noen få minutter av din tid til å svare på dette, det være til stor hjelp for oss. 

 

Dette er informasjon som vi vil bruke i vårt  kvalitetssikringssystem og for å kunne yte enda bedre service i fremtiden. 

Svarene behandles konfidensielt.

bottom of page